Interjúk

Moss Of Moonlight Interjú

(scroll down for English Version)

Üdv Magyarországról! Hogy vagytok?

Helló, Magyarország! Minden rendben. Örülünk, hogy interjút adhatunk a Kronos Mortusnak.

Mielőtt elvesznénk az új kislemez részleteiben, kérlek, mondjatok pár szót a zenekarról, az első albumról és erről az egész Kaszkádia koncepcióról!

Jenn: Egyszerűen fogalmazva a Földről szól zenénk. Mivel az a hely, amihez a legszorosabbnak érezzük a kötődést, hazánk, Kaszkádia, természetes volt, hogy a nyugati partvidéki régiót foglaljuk bele mondandónkba. A SEEDen, első lemezünkön elkezdtünk egy történetet arról a Kaszkádiáról, mely több mint egy egyszerű ökorégió neve. A SEED Kaszkádiája egy ország, mely létjogosultságáért küzd minden támogatás nélkül, csak magára számítva. A kaszkádiai lázadásról és függetlenségről szólt, mivel ugyan a terület földrajzilag egységes, de sok egyéb dolog is összeköt minket, mint kaszkádiaiak.

Nekem nagyon tetszik új lemezetek, a Winterwheel EP, gratulálok! E korong az északi félteke nyári napfordulójának napján jelent meg. Miért e „furcsa” dátumot választottátok?

Cavan: Köszönjük! A zene nagy része télen íródott és akkor került rögzítésre, szóval tudom, hogy szokatlan ellentét feszül a cím és a megjelenés között. Hajlamosak vagyunk átfogóan gondolkodni az évszakokról az EP kapcsán. A nyári napforduló természetesen a nyár csúcspontja, de egyben a tél felé fordulás első napját is jelzi az északi féltekén: a napsütéses órák száma nem nő már napról napra, hanem csökken. Tehát a „télkerék”, mint kifejezés, a tél teljes ciklusára utal, nem csak az évszak három havára.

Míg első lemezetek, a SEED több amerikai indián elemet tartalmazott, az EP az angolszász örökségre fókuszál. Meséljetek az EP történetéről!

Jenn: Mielőtt bármi egyébről szólok, el kell mondanom, hogy nem szándékoztunk amerikai indián elemeket belerakni a SEEDbe. Bár Kaszkádia első lakói minden kétséget kizáróan az indiánok voltak és nagyon fontosak a régió szempontjából (mind annak megértésében, mind az együttműködés terén), saját örökségünk csak töredékében indián eredetű. Sosem követelnénk magunknak azt, ami nem hozzánk tartozik.

Ennek ellenére a SEED zenéje egyértelműen mélyebben gyökerezik Kaszkádiában, míg a Winterwheel közvetlenül őseinktől, az angolszászoktól merít. Úgy írtuk a lemezt, hogy megkíséreltük megérteni elődeinket nyelvükön, népszokásaikon és természetesen a pogány hitvilágukon keresztül. A Winterwheel több lett, mint egy EP – egy műalkotás, egy rituálé a Föld, a régi istenek és a létezés tiszteletére.

Az angolszász (óangol) szövegek saját készítésűek vagy pedig vers vagy hasonló feldolgozása?

Cavan: Jenn írta a dalszövegek nagy részét, melyeket le kellett fordítani, míg én talán töredékét írtam. Az én szerepem inkább a fordítás volt mai angolról óangolra. Nagyon időigényes volt, de jó gyakorlás és remélhetőleg az istenek értékelik az erőfeszítést.

Milyenek a visszajelzések az EP-re eddig?

Jenn: Ahogy a Moss of Moonlight egyre ismertebbé válik, a reakciók egyértelműen egyre szerteágazóbbak, de ez elkerülhetetlen és pozitív dolog! Azt jelenti, egyre több emberhez jutunk el és több ember többféle, eltérő zenei ízlést jelent. Mindazonáltal az emberek igazán szeretik a Winterwheelt. A visszajelzés eddig kitűnő, a hallgatókat nagyon magával ragadja a zene.

Férj és feleség vagytok. Ez megkönnyíti vagy megnehezíti a zenekari munkátokat? Mivel a zenekar egy duó, felmerül a kérdés, adtok-e koncertet?

Jenn: Hogy őszinte legyek, a párkapcsolat nem igazán számít, mikor a zenekarról van szó. Ha hallunk valamit dalírás vagy a felvételek közben, ami nem tetszik, nem fogunk hazudni csak azért, hogy kedvesek legyünk a másikhoz; a füllentés csak szörnyűvé tenné a zenét. Végül, mikor a zene kerül a középpontba, a kapcsolat egyszerűvé tesz mindent: bármikor eljátszhatjuk egymásnak ötleteinket és azonnali visszajelzést kapunk.

Egyébként a zene volt az, ami összehozott minket, szóval úgy vélem, azt mondhatnánk, sokkal egyszerűbbé teszi a munkánkat! A koncertekről szólva, jelenleg nem koncertezünk, de jövő év elején kiegészítjük a tagságot és fogunk koncerteket is adni.

A Cascadian Alliance adta ki anyagaitokat. Ez a saját kiadótok? Hány zenekar hirdeti a Kaszkádia-ideát (metal és nem metal színtéren egyaránt)?

Cavan: Így van, a Cascadian Alliance sajátunk. Azokat a projekteket foglalja magába, melyekben részt veszünk és reméljük, hogy egy idő után tudjuk vele támogatni régiónk egyéb zenekarait is. Az utóbbi években több északnyugati banda megjelent, mely sajátjává tette Kaszkádia koncepcióját. Sokan szintén metal bandák, de hallottam pár helyi neofolk és indie csapatról is, akik ezt a koncepciót hirdetik.

Kaszkádia egy olyan álom, ami valóra válhat? Hány helyi lakos támogatja a térség független állammá válását?

Cavan: Jelenleg úgy hiszem, Kaszkádia ideája nem igazán népszerű a művészek és a locavore-ok [helyi termékeket fogyasztók] körén kívül. A régió lakóinak nagy része méltányolja az északnyugati vidéket, egyszerűen azért, mert nem tudod úgy elhagyni, hogy ne lásd a csodás hegyeket, vizeket és őserdőket. Emellett bizonyos szempontból rejtve vagyunk a hegyek között és távolabb az USA és Kanada sűrűn lakott vidékeitől. De pont a földrajzi határok miatt gondolom, hogy simán előfordulhat a távoli jövőben, mikor ezek a masszív államok szétesnek, hogy Kaszkádia önálló lesz. De egyelőre büszke vagyok arra, hogy egyike lehetek azoknak az embereknek, akik építik a születőben lévő Kaszkádia identitását.

Mik a Moss of Moonlight tervei a jövőre nézve rövid és hosszú távon?

Jenn: Jelenleg a következő nagylemezen gondolkozunk: a történeten, amit el szeretnénk mondani, a formán, a hangszerelésen, stb. Hosszabb távon össze fogunk hozni egy teljes zenekart, hogy koncertezhessünk, turnézhassunk és keresni fogunk egy kiadót, aki rendelkezik a megfelelő forrásokkal, hogy támogasson minket.

Köszönöm a válaszokat! Hozzátennétek bármit az interjúhoz így a végén?

Köszönjük kérdéseidet! Ha meg akarjátok hallgatni a Winterwheelt, jelenleg ingyen letölthető, szóval mindenképp töltsétek le: http://cascadianalliance.bandcamp.com/album/winterwheel

Emellett sűrűn nézzük a Facebookot (https://www.facebook.com/MossofMoonlight), tehát mindenképp kövessetek minket és halmozzatok el kérdéseitekkel! Köszönjük még egyszer a támogatást!

————————————

ENGLISH VERSION:

Greetings from Hungary! How are you?

Hello, Hungary! Doing well. Glad to have the opportunity to interview with Kronos Mortus.

Before we get lost in the details of your new EP, please tell some words about the band, the first album and this whole Cascadia concept!

Jenn: Put simply, we make music about the Earth.  Since the place we feel most intimately connected to is our home – Cascadia – it was only natural for the Pacific Northwest to be our way of communicating our attachment.  In SEED, our first album, we began a story about a Cascadia that was more than just a name attached to a bioregion; the Cascadia of SEED is a country fighting for its right to exist beyond the grip of anyone, but itself.  It was about Cascadian rebellion, and Cascadian independence, because though the area is united geographically, there’s a lot more that connects us as Cascadians.

I really love your new material, Winterwheel EP, congratulations! It was released on the day of the summer solstice (in the northern hemisphere). Why did you choose this “strange” date?

Cavan: Thank you! Well, most of the music was written and recorded during the winter months, so I suppose it is a little odd, given the opposition between the title and release date. We tend to think of the seasons holistically in terms of this EP. The summer solstice is, of course, the peak of summer, but it also marks the first day that the northern hemisphere heads toward winter; daylight no longer grows each day, but shortens. So the term Winterwheel is about the full cycle of winter, and not just a three month season.

While the first album, SEED contained more Native American elements, the EP focuses on the Anglo-Saxon heritage. Tell me the story of the EP!

Jenn: Before I say anything else, I do want to make sure to note that we didn’t intend to work any Native American elements into SEED.  Though the first people of Cascadia are – beyond a doubt – Native Americans, and very important to the region (as well as understanding and interacting with it), our own heritage is only infinitesimally Native American; we would never want to claim any of that as our own, because it doesn’t belong to us.

However, the music of SEED is certainly more rooted in Cascadia, whereas Winterwheel draws directly from our ancestry – the Anglo-Saxons.  We wrote the album as an attempt to understand those who came before us, through language, folklore and – of course – Paganism.  Winterwheel became something more than just an EP – it’s an act, a ritual, in honour of the Earth, elder gods, existence.

Were the Anglo-Saxon (Old English) lyrics your creature or cover of some poem or similar stuff?

Cavan: Jenn wrote many of the lyrics which would be translated, while I probably wrote a fraction of what she did. My focus was more on translating them from Modern to Old English. It was very time consuming, but good practice, and hopefully the gods appreciate the effort.

What are the feedbacks on the EP like so far?

Jenn: As Moss of Moonlight gets better known, reactions definitely vary more but this is inevitable, and a positive thing!  It means we’re reaching more people, and more people means more, different musical tastes.  Nonetheless, people have really, really loved Winterwheel.  Feedback has been excellent; listeners are very attached to what they’re hearing.

You are wife and husband. Does this make your work easier or harder in the band? Also, as a duo, do you play concerts?

Jenn: To be true, being partners doesn’t really make much of a difference when it comes to the band.  If we hear something we don’t like in the song-writing/recording process, we won’t lie about it just to be nice; dishonesty would only make the music terrible.  In the end, when it comes to musical matters, being hand-fasted is simply convenient; we can play ideas for each other at any given moment, and get immediate feedback.

Then again, it was music that first brought us together – so I guess you could say that it has made our work far easier!  As for concerts, not at the moment but beginning next year, we’ll be expanding our line-up and playing shows.

Cascadian Alliance released your records. Is it your own record label? How many music groups (both metal and non-metal bands) follow the Cascadia-idea?

Cavan: Yeah, Cascadian Alliance is ours. It houses the projects we’re a part of, and we hope – at some point – to use it to support other bands from within our region. In recent years, there have been more bands from the Northwest embracing the concept of Cascadia. Many of them are fellow metal bands, but I have heard a few local neofolk and indie bands taking up the concept as well.

Is Cascadia a dream which can really come true? How many local inhabitants support the idea of an independent country?

Cavan: Currently, I think the idea of Cascadia is not much of a popular term outside of artists and locavores [ones who consume local products]. Most people within our region have an appreciation for the Northwest simply because you can’t go outside without seeing beautiful mountains, water, and rainforest. Also, we’re sort of tucked away in the mountains and somewhat removed from the rest of the highly populated areas of the U.S. and Canada. But because of the geographical boundaries I think it’s entirely possible sometime in the distant future that when these massive countries break apart, Cascadia will be its own. But for now, I am grateful to be one of the many people contributing to the identity of Cascadia before this happens.

What are the future plans of Moss of Moonlight in short and in long term?

Jenn: At the moment, we’re thinking about the next full-length: the story we want to tell, form, instrumentation, etc.  Long-term, we’ll be getting together a full band, playing shows, touring, and seeking out a label with the resources to support us.

Thank you for the answers! Any additions to the interview or last words?

Thanks for your questions!  If anyone wants to listen to Winterwheel, it’s currently available to download for free, so be sure to do that: http://cascadianalliance.bandcamp.com/album/winterwheel

We’re also frequently on Facebook (https://www.facebook.com/MossofMoonlight), so be sure to like us, and berate us with questions!  Thanks again for the support!

Kapcsolódó cikkek

MOSS OF MOONLIGHT – Winterwheel EP

ST. Toma

Hot News: Moss Of Moonlight Reveal ‘Eole’ Lyric Video From New Album ‘Winterwheel’

KMZ

Hot News: Moss Of Moonlight Announce New Album ‘Winterwheel’

KMZ

Szólj hozzá!

A továbblépéshez fogadja el a sütik használatát. Elfogadom Részletek